Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Zeeuws Media Meisje.

Deze privacyverklaring laat zien hoe ik met persoonsgegevens omga. Ik vind het een maatschappelijke plicht om respect te hebben voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers. Meer informatie over de AVG regels vind je bij de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Ook online dienstverlening moet transparant en betrouwbaar zijn.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Persoonsgegevens door interactie zijn onder andere naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Persoonlijke data wordt niet alleen gecreëerd door interactie maar ook door technische processen zoals contactformulieren, reacties, webanalyses en insluitingen van derden.

Persoonsgegevens door interactie

  1. Om offertes en facturen op te stellen zijn adresgegevens noodzakelijk. Voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn naam en e-mailadres nodig.
  2. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  3. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Aan Zeeuws Media Meisje verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor Zeeuws Media Meisje.
  4. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. E-mailadressen van mensen die zich uitschrijven voor de nieuwsbrief worden direct uit onze mailinglijst verwijderd. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens door technische processen

  1. WordPress– Deze website draait op WordPress. Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke data over bezoekers.
  2. Google Analytics– Via Google Analytics worden er statistieken bijgehouden op deze website. Deze statistieken geven geen persoonlijke gegevens weer van website bezoekers.
  1. WordPress plugins– Diverse WordPress plugins verzamelen de minimale gegevens die nodig zijn voor het correct laten werken van de website. Deze gegevens worden niet door Zeeuws Media Meisje bewaard maar door de betreffende plugin. Om beveiligingsredenen is een lijst van plugins niet openlijk beschikbaar. Als je twijfelt over de integriteit van een gebruikte plugin of je afvraagt welke plugins jouw persoonlijke data verzamelen, neem dan contact op met info@zeeuwsmediameisje.nl

Beveiliging

Er wordt alles aan gedaan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met een virus- en malwarebescherming. Gegevens voor de nieuwsbrief worden bewaard in Mailchimp. De inhoud van de website wordt beschermd door anti-hacksoftware.

Je hebt altijd recht als cliënt/opdrachtgever om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Neem contact met info@zeeuwsmediameisje.nl als je hierover vragen hebt.

Opgesteld op 6 februari 2019.